Studio Lookout

Privacyverklaring

Studio Lookout neemt het verwerken van persoonsgegevens zeer serieus. Lees hier onze privacyverklaring en krijg een overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, het doel hierachter en op basis van welke wetten en/of regels we dit baseren.

 
 

Privacyverklaring

Studio Lookout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in onderstaande privacyverklaring.

Contactgegevens:
Studio Lookout
Papenhof 5
5081 JS, Hilvarenbeek
+31 6 48 90 56 29
www.studiolookout.nl

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, het doel hierachter en op basis van welke wetten en/of regels wij persoonsgegevens verwerken.


Studio Lookout verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je contact met ons opneemt of wanneer je een overeenkomst met ons aangaat. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens en bewaartermijnen:

Contact
Wanneer je per e-mail contact met ons opneemt, slaan we jouw e-mailadres, naam en bericht op. Afhankelijk van wat de rede is dat je contact opneemt. Als er persoonlijke gegevens in staan dan zullen we dit zo snel mogelijk verwijderen. Project informatie bewaren we tot max. 5 jaar voor ons archief.

Facturen en offertes
Als we je een offerte of factuur sturen voor onze diensten, dan gebruiken we, volgens de wettelijke verplichtingen van de Belastingdienst, jouw gegevens en slaan deze op voor onze administratie. Deze moeten we voor de Belastingdienst tot 7 jaar terug bewaren.

Website
Bij gebruik van onze website worden een aantal gegevens automatisch verstuurd naar de hostingserver. Als je onze website gebruikt, plaatsen we cookies. Dit zijn alleen noodzakelijke cookies om de website te laten functioneren.

De duur dat we cookies bewaren varieert van 30 min. tot 3 jaar. Een overzicht van deze cookies vind je op: 
https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/360001264507-About-the-cookies-Squarespace-uses

Social media links
Op onze website maken we gebruik van de pictogrammen van de sociale netwerken "Facebook" en "Instagram". Deze diensten worden aangeboden door Facebook Inc. Een contact tussen jou en het sociale netwerk wordt alleen tot stand gebracht als je actief op de knop klikt.


Blokkeren cookies
Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kunt maken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website.


Categorie├źn van ontvangers van gegevens
Website hosting (Squarespace, Strato). Archief opslag gebeurt via lokale opslag en opslag via de cloud.


Delen van persoonsgegevens met derden
Studio Lookout verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Lookout blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Lookout en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studiolookout.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Studio Lookout wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Studio Lookout neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@studiolookout.nl.


Wijzigingen binnen de privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Controleer regelmatig of ons privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd. Door gebruik te blijven maken van de diensten en onze website, of diensten aan ons aan te bieden en/of te leveren, bevestigt je dat je de laatste versie van ons privacybeleid hebt gelezen en begrepen. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van de privacyverklaring dan kun je via info@studiolookout.nl contact met ons opnemen.